Váš košík

V košíku nemáte ještě žádné zboží. Chcete-li něco koupit, klikněte přidat do košíku.

kapitola 1

Je to první část interaktivního a multimediálního ...

kapitola 2

Je to druhá část interaktivního a multimediálního ...

kapitola 3

Je to třetí část interaktivního a multimediálního ...

kapitola 4

Je to čtvrtá část interaktivního a multimediálního ...
Součet: 0

Zavolejte nám

+48 713332423

kapitola 1

1490
Viz náhled:
Je to první část interaktivního a multimediálního kurzu English123.cz.

Díky English123.cz (kapitola 1) se naučíš mj. :
 • tvořit jednoduché věty mj. se slovesem "have got"
 • prezentovat vlastní osobu: představit se a říci svůj věk
 • žádat o základní informace
 • vyjádřit své názory a preference
 • vyprávět
 • ptát se na cestu a také poskytnout informaci
 • ptát se kolik je hodin a také určovat čas
 • popisovat lidi a zvířata

Licence zahrnuje přístup na 12 měsíců.

kapitola 2

1490
Viz náhled:
Je to druhá část interaktivního a multimediálního kurzu English123.cz.

Díky English123.cz (kapitola 2) se naučíš mj. :
 • identifikovat různé způsoby vyprávění např. v přítomném čase
 • mluvit o svých každodenních činnostech a zvycích
 • prezentovat své schopnosti a dovednosti
 • žádat o podrobnější informace
 • přesně popisovat lidi a zvířata

Licence zahrnuje přístup na 12 měsíců.

kapitola 3

1490
Viz náhled:
Je to třetí část interaktivního a multimediálního kurzu English123.cz.

Díky English123.cz (kapitola 3) se naučíš mj. :
 • představovat členy své rodiny
 • popisovat obrázek
 • používat fráze spojené s nákupem a prodejem
 • popisovat vzhled a pocity
 • ptát se na rozpoložení
 • lokalizovat předměty a sebe v nějakém prostředí
 • novou slovní zásobu spojenou s určováním času, názvy jednotlivých částí těla a předměty pro domácnost

Licence zahrnuje přístup na 12 měsíců.

kapitola 4

1490
Viz náhled:
Je to čtvrtá část interaktivního a multimediálního kurzu English123.cz.

Díky English123.cz (kapitola 4) se naučíš mj. :
 • lokalizovat předměty a osoby s použitím předložek
 • vyprávět o svém bydlišti a okolí, podrobně popisovat přírodu a počasí
 • zdůvodnit svůj názor
 • mluvit o povinnostech a odpovědnosti
 • vyprávět o činnostech typických pro dané roční období
 • vyjádřit své plány do budoucna
 • novou slovní zásobu spojenou s interiérem domu, koníčky a zájmy

Licence zahrnuje přístup na 12 měsíců.