- MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNICE


English123 je jako jediná plně interaktivní a multimediální online učebnice pro výuku angličtiny. Výuka je přizpůsobena dovednostem jednotlivých uživatelů. Kurz má proto tři úrovně a je určený pro dospělé, kteří ještě v angličtině nedosáhli úrovně plynulé komunikace nebo si ji chtějí vylepšit.


MEZINÁRODNÍ JAZYK


Anglicky hovoří ve všech světadílech asi 2 miliardy lidí. Používají tento jazyk nejen jako mateřský, ale angličtina je také nejčastěji voleným cizím jazykem. Díky tomu je hlavním komunikačním nástrojem téměř všech obyvatel světa.

S NÁMI USPĚJETE!
DÍKY :


  • Zvládnete všechny jazykové dovednosti: slovní zásobu, poslech, psaní, gramatiku a dokonce i výslovnost.
  • Budete se dobře bavit! Zárukou zábavy během kurzu jsou multimediální elementy: hry, HD filmy, písničky a fotolekce.
  • Budete se učit s rodilým mluvčím, což znamená, že budete mluvit s dokonalým přízvukem.
  • Budete pracovat individuálně - Vy určujete čas a monitorujete své pokroky.
  • Učíte se kdykoliv a kdekoliv. Stačí přístup k internetu.

NAUČÍME VÁS MYSLET ANGLICKYCelý kurz byl připraven na základě metody "123", kterou vytvořil mezinárodní tým odborníků: zkušených metodiků a rodilých mluvčích. Metoda "123" vytváří komunikační situace, během kterých se uživatel kurzu učí přirozeným způsobem mluvit a myslet anglicky.

English123 nabízí unikátní, interaktivní modul kontroly výslovnosti. Uživatel kurzu má možnost si sám ověřit správnou výslovnost slov a frází pomocí algoritmu pro kontrolu výslovnosti. K obsluze systému postačí mikrofon a sluchátka.

4 ÚROVNĚ, 320 HODIN VÝUKY A 450 CVIČENÍ


Kurz English1234 úrovně. Tímto je vhodný pro začátečníky a středně pokročilé. Každá úroveň má 22 lekcí, které se dělí na mnoho multimediálnách elementů, např. dialogy, filmy, fotolekce, písničky.

Dohromady kurz má 450 interaktivních cvičení, což ve výsledku dává 320 hodin výuky!! Systém prověřuje správné provedení úkolů, které vedou k rozvoji jazykových znalosti, jako je gramatika, slovní zásoba, poslech, psaní a dokonce i výslovnost.

CO POTŘEBUJETE K OBSLUZE KURZU?


  • přístup k internetu
  • sluchátka
  • mikrofon
  • motivaci k učení

ZA VAŠE POKROKY OBDRŽÍTE CERTIFIKÁT


Navíc, English123 dovoluje průběžně monitorovat Vaše pokroky a v případě správného provedení více jak 80% cvičení, obdržíte certifikát o dosažení jisté jazykové úrovně podle stupnice Evropské rady.