I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Používáním těchto stránek souhlasíte s těmito podmínkami.

Vyhrazujeme si právo na změnu v podmínkách. Aktuální podmínky jsou k dispozici na naší webové stránce www.english123.cz/podminky

Majitelem English123.cz (dále jen Poskytovatel) je:

Funmedia Sp. z o.o.
ul. Rapackiego 5
53-021 Wrocław
NIP: 8992683620, KRS 0000343034
Základní kapitál 100.000,00 zł

II. OCHRANA SOUKROMÍ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Respektujeme Vaše soukromí a staráme se o vaši bezpečnost. Vaše osobní údaje nebudou nikdy poskytnuty třetím osobám, kromě takových informací jako je uživatelské jméno, jméno, příjmení a fotografie, které jsou na Vašem veřejném profilu a jiných podstránkach webu (např. seznam uživatelů ve formě žebříčku). Máte právo na přístup, změnu nebo odstranění sdílených osobních údajů.

Mailová adresa, kterou jste uvedli, bude použita pouze k zasílání informací týkajících se provozu webu English123.cz a k zasílání propagačních materiálů souvisejících s English123.cz nebo dalšími produkty majitele webu.

Registrací na stránkach English123.cz souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu polského zákona ze dne 29.08.1997o ochraně osobních údajů (Dz. U. z 1997r., číslo 133, poz. 883 ve znění pozdějších předpisů). Souhlas dle tohoto odstavce je poskytován Funmedia sp. z o.o. se sídlem ve Vratislavi, ul. Rapackiego 5, pro účely související s používáním služby English123.cz (včetně optimalizace našeho vzdělávacího programu na základě analýzy statistických údajů), zasíláním reklamních materiálů a obchodních informací, vyúčtováním transakcí a shromažďováním obecných demografických informací o Uživatelích služby.

V zájmu řádného používání webových stránek, prosíme o sdělení nám každé změny e-mailu, a to tak že zaktualizujete svůj účet. V případě neprovedení této aktualizace nebo poskytnutí chybné adresy, máme právo uznat, že všechny zaslané informace na poskytnutou adresu byly řádně doručeny.

 

COOKIES

Používáním služby English123.cz se na Vašem pevném disku mohou zapsat programy, tzv. "cookies". Nikdy neobsahují osobní údaje. Používáme je pouze k udržení Vašeho připojení po přihlášení na naše webové stránky a také k vytvoření statistik návštěvnosti.

 

DĚTI

Děti nesmí bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců poskytovat osobní údaje na webovou stránku English123.cz. Upozorňujeme rodiče a opatrovníky, aby pečlivě nakládali s osobními údaji na internetu. Služba Enlish123.cz neshromažďuje žádné osobní údaje od osob mladších 13 let bez akceptace zákonného zástupce nebo učitele těchto podmínek.

 

ZMĚNY

V rámci vývoje English123.cz si vyhrazujeme právo na změnu pravidel a také zásad ochrany soukromí. Změny v těchto podmínkách jsou platné od okamžiku jejich zveřejnění na stránkach English123.cz/podminky.

 

III. ÚČTY UŽIVATELŮ

Založení účtu na webových stránkach English123.cz je bezplatné. Založením nového účtu, se Uživatel zavazuje v registračním formuláři poskytovat pravdivé údaje. Je zakázáno založení více účtů jednou osobou a poskytování účtu jiným osobám. Uživatelské jméno nemůže být slovem obecně považovaným za urážlivé nebo porušující něčí dobré jméno. Jako uživatelské jméno je zakázáno použít webové stránky, nápisy, které mají ochrannou známku nebo které mohou narušovat práva třetích osob. Uživatel se zavazuje k ochraně a péči důvěrných informací, jako je heslo pro přístup.

Uživatel se zavazuje, že nebude provádět činnosti, které by mohly způsobit nestabilitu English123.cz, nebo které mohou jakýmkoliv způsobem ztěžovat používání služeb jiným uživatelům. Uživatel se dále zavazuje, že se nepokusí získat přístup ke zdrojům, ke kterým nemá oprávnění.

Účty uživatelů, kteří nedodržují pravidla, mohou být na nějaký čas zablokované nebo odstraněné. V případě, že zablokováný nebo odstraněný účet je výsledkem narušení těchto pravidel nebo pravidel stanovených zákonem ze strany Uživatele, předplatné za koupené kurzy je nevratné. Uživatel může kdykoli přerušit používání služeb a odstranit účet zasláním oznámení na adresu Poskytovatele, která je na webových strankách www.english123.cz/kontakt. Není možné obdržet náhradu za nevyužité předplatné.

 

IV. AUTORSKÁ PRÁVA

Materiály, které jsou na stránkách English123.cz podléhají autorskému právu a jsou chráněny polským zákonem o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon, Dz. U. z 1994 r., číslo 24, Poz. 83 ve znění pozdějších předpisů). Kromě níže jmenovaných výjimek, kopírování námi poskytovaných materiálů vyžaduje písemný souhlas Poskytovatele.

Materiály, které jsou v platné části služby (texty, obrázky, fotky, transkripce výslovnosti, zvukové záznamy lektora) mohou být použity jedině osobou, která platí předplatné na používání kurzu. Materiály ve formátu PDF a slovník je možno tisknou a kopírovat pouze pro osobní použití, bez nároků k jejich dalšímu šíření.

V případě, že chcete použít naše materiály v tištěných publikacích, na webových stránkach nebo přes vzdělávací instituce, prosíme - kontaktujte nás.

Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu nabízených kurzů, včetně změny obsahu lekcí, také přidávání a odstraňování elementů, a také dočasné nebo trvalé odstranění nabídky vybraných materiálů.

 

V. PLATBY


REALIZACE PLATEB
Funmedia sp. z o.o. se zavazuje k zprovoznění placených částí stránek, a to do 72 hodin od chvíle zaúčtování platby Uživatele. Zároveň si vyhrazujeme právo k přetváření dodatečných údajů Uživatele cílem realizace platby. Poskytovatel se zavazuje, že nebude využívat údaje Uživatele získané v procesu realizace platby pro jiné účely než k ověření koupě a k poskytnutí přístupu k nabízené službě.

 

FAKTURY S DPH

Za koupené kurzy je možno obdržet fakturu s DPH. K tomu nám musíte zaslat ještě další údaje, které jsou nezbytné k vystavení faktury (údaje objednávky, které se týká faktura, údaje kupujícího, číslo DIČ, adresa pro zaslání faktury), nejpozději v průběhu 7 kalendářních dnů od koupě. V ceně nabízených kurzů English123.cz byla zahrnuta 23% sazba DPH.

 

REKLAMACE

Reklamace předložena Uživatelem služeb v souvislosti s nevykonáním nebo nesprávným poskytováním služeb by měla být v písemné formě a musí obsahovat: kontaktní údaje osoby, která podává stížnost, uživatelské jméno Uživatele a název služby, které se reklamace týká, předmět reklamace, odůvodnění. Reklamace by měla být zaslána elektronicky e-mailem nebo tradičně - na adresu, kterou najdete na webové stránce english123.cz, v termínu 30 dnů od chvíle, kdy nastal předmět reklamace. Reklamace bude vyřízená do 14 dnů od chvíle obdržení. Odpověď na reklamaci bude odeslána na e-mailovou adresu, která bude uvedená na reklamaci.

Poskytovatel není odpovědný za jakékoliv škody vzniklé v důsledků používání, nemožnosti užití nebo chybného fungování Služeb a také nesprávného používání webu english123.cz Uživatelem, ledaže by škoda byla výsledkem úmyslných činností Poskytovatele.

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ve věcech, které nejsou stanovené v těchto podmínkách, se odkazuje na předpisy polského práva, včetně Občanského zákoníku.

Pokud kterékoliv ustanovení Podmínek bude považované konečným rozhodnutím soudu za neplatné nebo nevymahatelné, tak zbývající ustanovení zůstávají v platnosti.